Terug naar overzicht

Hermans breidt fraudeonderzoek uit naar Vlaanderen

Minister Hermans heeft het onderzoek naar mogelijke fraude bij inschrijvingen in het hbo uitgebreid naar Vlaanderen. In de tweede en derde week van januari nemen Hermans’ accountants Vlaamse instellingen onder de loep die samenwerken met Nederlandse hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant. De onderzoekers krijgen medewerking van het departement Onderwijs van Vlaanderen.
Eind november startte de minister het onderzoek na beschuldigingen van een voormalig directeur van Saxion Hogescholen in Deventer, dat sommige hogescholen frauderen met inschrijvingen om extra overheidsgeld binnen te halen.

In een tussentijdse rapportage aan de Tweede Kamer liet Hermans vandaag weten, niet alleen fraude maar ook ‘ongeoorloofde oprekking van bekostigingsregels’ te zullen aanpakken: ‘Hoewel hier en daar begrijpelijk, zijn inmiddels toch situaties gesignaleerd die mij zorgen baren. Het wekt de indruk dat men soms uitgaat van de veronderstelling dat alles is toegestaan wat niet expliciet is verboden.’ Hermans wijst op creatieve vormen van inschrijving zoals bestuursvoorzitter Koopman van de Stichting Brabantse Hogescholen drie weken geleden nog in de hogeschoolkrant Impuls verdedigde: gecombineerde inschrijving bij een commerciële masteropleiding en een reguliere door de overheid bekostigde opleiding, en inschrijving als reguliere student personen die slechts een taalcursus volgen.

‘Ernstige zaken zoals frauduleuze handelingen’ worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, belooft de minister. Voordat hij zijn eindoordeel tegenover de Kamer bekend maakt (naar verwachting medio februari), krijgen de betrokken hogescholen wederhoor. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?