Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad stemt in met bouwplannen

De bouwplannen voor de Hogeschool Brabant hebben voorlopig groen licht gekregen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De raad stemde vanmiddag in met het ‘Functioneel Plan van Eisen’ waarin de voornemens van de Raad van Bestuur staan beschreven: nieuwbouw en renovatie op de bestaande locaties Hogeschoollaan Breda en Prof. Cobbenhagenlaan Tilburg voor 160 miljoen gulden, en afstoting van alle andere gebouwen met uitzondering van Markendaal (huisvesting St. Joost). In 2005 moeten de bouwactiviteiten afgerond zijn.
Met één onderdeel ging de GMR niet akkoord: de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen voor een bedrag van 5 miljoen gulden. De medezeggenschapsraad miste een goede onderbouwing. Men wil dat de Raad van Bestuur alsnog met een doortimmerd mobiliteitsplan komt, zodat, wanneer over enkele jaren de gebouwen worden opgeleverd, passende vervoers- en parkeervoorzieningen gerealiseerd zijn.
Op de inhoud van het Functioneel Plan van Eisen kwam weinig kritiek naar voren. Ook niet op de keuze van het bestuur om de totale vloeroppervlakte fors terug te brengen ten opzichte van het bestaande aantal vierkante meters. Dat zou geen problemen opleveren als het gebruik van de schaarse ruimte straks maar centraal wordt gepland, en niet per faculteit zoals nu het geval is. De Raad van Bestuur denkt dat via centrale planning forse efficiencywinst in het beslag op de ruimte kan worden behaald.
Maar, zo tekende de GMR vanmiddag aan, dan is wel een ingrijpende cultuur- en organisatieverandering binnen de Hogeschool Brabant nodig, omdat de huidige ‘eilandencultuur’ zo’n centrale sturing in de weg staat. De Raad van Bestuur kreeg de waarschuwing dat de ‘compacte’ huisvesting spaak zal lopen, als die organisatieverandering niet snel wordt ingezet.

Kanttekeningen waren er ook bij het bouwbudget. Ter vergadering kwam Paul Veroude, zelf lid van de voorbereidende commissie, met becijferingen waaruit zou blijken dat 160 miljoen veel te laag begroot is. De meerderheid vertrouwde echter op de adviezen van bureau Twynstra Gudde, op grond waarvan de Raad van Bestuur verwacht met 160 miljoen (exclusief de parkeervoorzieningen) te zullen uitkomen. Opmerkelijk genoeg stemde Veroude uiteindelijk toch met de plannen in. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?