Terug naar overzicht

Cirrus scriptieprijs voor duurzaamheid

Het project Cirrus van de Faculteit Techniek & Natuur in Tilburg, reikt in oktober voor de eerste keer een prijs uit voor de afstudeerscriptie, die het meest bijdraagt aan een duurzame samenleving. Drie scripties worden in september genomineerd. De student met het eindwerk ‘waarin op de meest praktische en vernieuwende wijze vorm wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling’, ontvangt 2.500 euro. De twee overgebleven kandidaten ontvangen elk 500 euro.
De scriptie moet in elk geval een heldere visie op duurzame ontwikkeling geven en de student moet deze visie op een praktische en duidelijke wijze vertalen in het eindwerk. Ook het effect van het werk op duurzame ontwikkeling moet aantoonbaar zijn in het bedrijf waar het project is uitgevoerd. Bij voorkeur is het uitvoerbaar in meerdere situaties. De jury zal bestaan uit deskundigen van o.a. de provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en uit het bedrijfsleven.
Cirrus probeert duurzame technologie in al haar aspecten te integreren in de opleidingen van de FTN. Het project won vorig jaar het ‘Ei van Columbus’, een landelijke prijs voor innovatie en duurzaamheid. Aan de prijs was een geldbedrag verbonden van dertigduizend gulden. Dat bedrag is beschikbaar gesteld voor de scriptieprijs.
Het project Cirrus zal komend studiejaar worden ingebed in de kenniskring van het lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering. De Stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO) heeft De FTN het lectoraat toegezegd, maar moet het formeel nog toewijzen. Doel van het lectoraat is het methodisch vergroten van duurzaamheid bij bedrijven. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?