Terug naar overzicht

Faculteit Gamma hangt reorganisatie boven het hoofd

januari 2002 – De directie van de Faculteit Gamma van de Hogeschool Brabant gaat met de Raad van Bestuur in gesprek over een reorganisatieplan. Dat staat in de toelichting bij de begroting 2002 van de Stichting Brabantse Hogescholen. Of er een echte reorganisatie komt en hoe die er zal uitzien staat niet vast. Directeur Gerton Heyne van Gamma: ‘Ik neem het woord reorganisatie nog niet in de mond, zolang ik met de Raad van Bestuur praat.’ Wel heeft Heyne vóór de kerstvakantie in een brief aan alle medewerkers van de faculteit een ‘ingrijpende verandering’ aangekondigd.

Eigenlijk had de faculteit al in 2002 3,5 procent op het budget moeten inleveren. Dat was de doelstelling voor alle faculteiten en diensten in het kader van een hogeschoolbrede bezuinigingsoperatie voor de komende jaren. Maar ‘om de lopende onderwijsprocessen en de onderhanden zijnde projecten te kunnen uitvoeren’ krijgt Gamma dit jaar 800.000 euro meer dan wat er volgens het bezuinigingsplan in het vat zat. Dat is een overschrijding van de norm met zeven procent.
Die extra middelen worden echter maar voor één jaar toegekend. Bovendien volgt in 2003 een nieuwe bezuinigingsronde die hogeschoolbreed 4,5 miljoen euro moet opleveren. Wanneer Gamma daaraan een evenredig deel moet bijdragen, zou het jaarbudget voor 2003 al meer dan tien procent lager uitkomen. De precieze bezuinigingstaak voor Gamma is nog niet vastgesteld.
Heyne heeft in gespreksrondes met de medewerkers de maatregelen toegelicht die vooruitlopend op verdere bezuinigingsmaatregelen van kracht zijn: beëindiging van tijdelijke contracten die niet als aanloop tot een vast contract waren bedoeld, geen nieuwe vaste aanstellingen, slechts tijdelijke nieuwe aanstellingen tot 1 januari 2003, vervulling van vacatures zoveel mogelijk binnen de eigen faculteit. In uitzonderingsgevallen beslist de directie.
Daarnaast wordt in twee fasen een veranderplan voorbereid, dat tot grotere efficiency en kwaliteitsverbetering moet leiden. Het definitieve plan wordt uiterlijk in maart door de directie geformuleerd in samenspraak met opleidingshoofden, Raad van Bestuur en faculteitsraad. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?