Terug naar overzicht

Lof voor Kaderopleiding, kritiek op Maatschappelijke Gezondheidszorg

De opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) in Breda is verouderd en scoort daardoor op veel punten onder de maat. De vernieuwing, kwaliteitsbewaking en afstemming op de beroepspraktijk komen in Breda in aanmerking voor aanzienlijke verbetering. Dat blijkt uit het vorige week verschenen visitatierapport ‘Met zorg gewogen’.
De commissie concludeert dat de MGZ-opleiding in Breda, die alleen een afstudeervariant Geestelijke Gezondheidszorg kent, een periode achter de rug heeft, waarin ze stagneerde in haar onderwijsvernieuwingen. De Faculteit Gamma heeft de landelijke discussie over het voortbestaan van de MGZ-opleidingen te lang afgewacht. Anita Heijltjes, opleidingshoofd Verpleegkunde, beaamt dat. ‘Er is lang gedacht dat MGZ een opleiding in afbouw was, hoewel de studenteninstroom toenam.’
De visitatiecommissie constateert ook, dat de opleiding op diverse vlakken heldere uitgangspunten heeft geformuleerd, maar dat die nog niet in het onderwijsbeleid, in de uitvoering en in de kwaliteitsbewaking worden vertaald. De commissie doet de aanbeveling om het curriculum te actualiseren, te integreren en af te stemmen op basis van het vernieuwde beroepsbeeld en de eindtermen.
In tegenstelling tot de MGZ-opleiding doet de Bredase Kaderopleiding in de Gezondheidszorg het goed. Ze krijgt in het visistatierapport de beste beoordeling tussen de collega-opleidingen. De commissie is vol lof over het opleidingskader, het beroepsbeeld, het curriculum en de actuele onderwijsvisie. Afgezien van het niveau van het afstudeerwerk van studenten en de doorstroom is er nauwelijks kritiek, ook al is het interne kwaliteitszorgsysteem voor verbetering vatbaar. De opleiding moet de instrumenten voor de verzameling van gegevens over instroom, doorstroom en uitstroom verbeteren of beter benutten. (TdO/HOP,RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?