Terug naar overzicht

Prinses Christina Concours op Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

ertogenbosch hun krachten met elkaar meten in de actieve muziekbeoefening. Het Prinses Christina Concours is dan de gast van de Bossche hogeschool voor het jaarlijkse concours in de regio zuid.
Deze nationale muziekwedstrijd staat open voor iedereen van 12 tot en met 19 jaar die jazz of klassieke muziek beoefent. Daarbij maakt het niet uit of iemand pas kort of al lang een instrument speelt, zingt of componeert, want meedoen is belangrijker dan winnen, zo luidt de aankondiging.
Voorafgaand aan de finale vinden de selecties plaats op 23 februari (hele dag) en 24 februari (’s ochtends), ook op de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Deelnemers zijn geworven via affiches en flyers op middelbare scholen.
Het Prinses Christina Concours zet zich sinds ruim dertig jaar in voor de promotie van klassieke muziek onder 12 tot en met 19-jarigen. Jaarlijks vinden in heel Nederland concoursen plaats voor jonge instrumentalisten, vocalisten en componisten. Daarnaast worden workshops en masterclasses georganiseerd. Aan veelbelovende laureaten worden mogelijkheden geboden om podiumervaring op te doen door het geven van concerten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?