Terug naar overzicht

PvdA: extra’s voor onderwijs wel degelijk nodig

ekenmeesters opgevallen dat Nederland veel minder in het basisonderwijs steekt dan omringende landen, en beduidend meer in het hoger onderwijs. Maar veel maakt dat allemaal niet uit: ‘Van dertienjarigen weten we dat ze op internationale tests goed scoren, terwijl er geen enkele indicatie is dat de universiteiten hier beter presteren dan elders’, verklaarden de samenstellers in de Volkskrant.
De belangrijkste verschuivingen die het CPB nodig vindt zijn gericht op het wegwerken van achterstanden in het onderwijs voor allochtonen.

De PvdA zet zich in reactie op het interview af tegen het idee dat het zonder extra investeringen kan. Wel geeft kamerlid Barth toe, dat de ene onderwijssector meer extra nodig heeft dan de andere: ‘We willen niet zomaar miljoenen in het onderwijs pompen, maar gericht investeren zodat onze kinderen en dus onze samenleving worden voorbereid op de toekomst.’
Dat de onderwijsuitgaven in omringende landen vaak hoger liggen komt onder andere doordat in die landen particulieren veel meer zelf meebetalen. Barth ziet er niets in om ook in Nederland ouders meer voor het onderwijs te laten betalen. Zij vindt dat goed onderwijs een taak van de overheid is. Het moet een kwalitatief hoogwaardige basisvoorziening zijn die voor iedereen toegankelijk is, vindt de PvdA. ‘Het is niet wenselijk dat goed onderwijs afhankelijk zou zijn van de bijdrage van ouders.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?