Terug naar overzicht

Saxion Hogeschool IJselland vervalste inschrijvingen

In de affaire van de ‘hbo-fraude’ is als eerste Saxion Hogeschool IJselland door de mand gevallen. Het televisieprogramma Nova liet maandagavond betrokkenen aan het woord. Zij getuigden hoe studenten van de commerciële Delta hogeschool – honderd procent eigendom van Saxion Hogescholen – zonder het te weten als reguliere student werden ingeschreven door de Saxion Hogeschool IJselland. Die nep-inschrijvingen leverden IJselland volgens de schatting van een van de getuigen, een medewerker van de Delta hogeschool, 1,7 miljoen gulden aan extra inkomsten op uit de bekostiging van de rijksoverheid.
Nova toonde kopieën van de vervalste inschrijvingsformulieren en een overschrijving van 443.232 gulden van Delta naar Saxion. Dat bedrag staat gelijk aan het collegegeld dat IJselland nodig had om de circa 170 Delta-studenten ook als reguliere student te laten registreren. Een buitenlandse student bekeek het afschrift van een inschrijvingsformulier op zijn naam en verklaarde dat de handtekening eronder niet van hem was.
De oud-hoogleraar accountanscontrole J.A. Blokland had de documenten op verzoek van Nova bestudeerd en noemde de handelwijze ‘in accountantstermen fraude’. Hij voegde daaraan toe, dat dit soort manipulaties niet makkelijk aan het licht komen bij een gewone accountantscontrole: ‘Je moet een verdenking hebben om op het idee te komen daarnaar te zoeken.’
Aan de Deventer hogeschool en haar commerciële nevenvestiging Dutch Delta Business School kwam de zaak in november aan het rollen door beschuldigingen van voormalig directeur De Jong.
Naar aanleiding van de uitzending van Nova hebben de kamerleden Hamer en Lambrechts, die eerder al vragen over de fraude stelden, een spoeddebat met minister Hermans aangevraagd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?