Terug naar overzicht

Studenten Hogeschool Brabant gebeld door Hermans’ fraudeonderzoekers

Studenten van de Hogeschool Brabant zijn de afgelopen week opgebeld door accountants van minister Hermans, die in Breda waren om te onderzoeken of de Hogeschool Brabant betrokken is bij gesjoemel met inschrijvingen. Hermans licht het hbo door omdat in november beschuldigingen werden geuit door een voormalig medewerker van Saxion-hogescholen, dat sommige hogescholen via frauduleuze inschrijvingen extra bekostiging in de wacht slepen.
De accountants hebben deze week de Hogeschool Brabant bezocht. Daarbij zijn zij grondig te werk gegaan. Niet alleen werd de studentenadministratie uitgekamd, maar ook werden telefoonnummers van studenten opgevraagd, om die steekproefsgewijs aan de tand te voelen over de aard van hun inschrijving. De onderzoekers wilden daarmee vaststellen of inschrijvingen niet uit de lucht gegrepen zijn.
Frauduleuze inschrijvingen komen volgens de Raad van Bestuur aan de Hogeschool Brabant niet voor. Wel maakt de hogeschool actief gebruik van creatieve constructies, die erop gericht zijn voldoende studenten binnen te halen die ‘minder bewerkelijk’ zijn. Zo krijgen cursisten van commerciële cursussen aanvullende pakketten aangeboden waarmee zij het hbo-diploma op hun vakgebied kunnen behalen. Tegenover relatief weinig inspanning van de hogeschool staat dan een volwaardige bekostiging van die cursist als reguliere student, naast de vergoeding die deze betaalt voor de commerciële cursus. Dergelijke constructies – het ‘grijze gebied’ – zijn waarschijnlijk niet onwettig, maar Hermans wil er niettemin paal en perk aan stellen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?