Terug naar overzicht

Verhuisbericht HLO voorbarig

Het besluit om de laboratoriumopleidingen (HLO) in Etten-Leur te verhuizen naar het Baronie College in Breda staat op losse schroeven. Het is zelfs nooit genomen, liet de Raad van Bestuur in een verklaring van afgelopen maandag weten: ‘De Raad van Bestuur is nadrukkelijk niet tot besluitvorming overgegaan. Zodra de besluitvorming een feit is, zal daarover op zorgvuldige wijze naar alle betrokkenen worden gecommuniceerd.’

De mededeling komt, nadat studenten en medewerkers al in december van de faculteitsdirectie te horen kregen dat de opleidingen in 2002 verhuizen naar de Terheijdenseweg in Breda. De faculteitsmedezeggenschapsraad had zich op 26 november tegen het verhuisplan gekeerd, vanwege de consequenties voor het personeel, het onderwijs en de definitieve huisvesting aan de Hogeschoollaan in Breda. Toch werd de medewerkers in Etten-Leur in een aparte vergadering op 6 december meegedeeld dat de verhuizing zou doorgaan.

Op 10 december stuurde de directie een brief aan de studenten, met de boodschap dat de verhuizing noodzakelijk was vanwege de samenwerking met het Baronie College. De brief was mede-ondertekend door Wil van Dijk, unitdirecteur Techniek van het Baronie College. De laboratoriumstudenten van die school kregen een soortgelijke brief.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kaartte twee weken geleden de kwestie aan bij de Raad van Bestuur. Die verklaarde in een gesprek met het dagelijks bestuur van de GMR, dat er slechts werd gezocht naar een voorlopige oplossing voor de huisvesting van de laboratoriumopleiding, en dat een besluit nog niet vaststond. De Raad van Bestuur gaf volgens GMR-voorzitter Felix de Vroomen toe, dat de faculteitsdirectie wat al te voortvarend was geweest, en dat de werkwijze ‘geen schoonheidsprijs verdiende’. (RL/FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?