Terug naar overzicht

Brief aan personeel: ‘Geen fraude’

Fraude bij de Hogeschool Brabant is ‘naar het oordeel van de Raad van Bestuur ( ) niet aan de orde’. Ook is het bestuur van mening dat de bekostiging van een groep Belgische studenten, die door de accountants van minister Hermans is onderzocht, ‘binnen de grenzen van de regelgeving valt’. Dat staat in een brief die alle medewerkers van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch per post is toegestuurd.
De bekostiging van een groep Belgische studenten aan de Hogeschool Brabant is naar verwachting een bekritiseerd punt in het rapport van de accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs, dat volgende week zal worden gepubliceerd. Eerder gaf voorzitter Harry Koopman van de Raad van Bestuur tegenover de hogeschoolkranten Skoop en Impuls toe dat de bekostiging van deze groep als ‘een grensgeval’ kan worden beschouwd.
Het gaat om studenten die na hun driejarige bedrijfskundeopleiding aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en de Hobim Hogeschool in Brussel een extra jaar les krijgen van de HEAO Breda, om een Nederlands hbo-diploma te behalen. In de aanloop naar die ‘kopstudie’ krijgen zij in het tweede en derde jaar aan hun eigen hogescholen voorbereidende onderdelen. Daartoe zijn ze als student aan de Hogeschool Brabant ingeschreven, die daarvoor de volledige Nederlandse overheidsbekostiging krijgt van 4500 euro per student per jaar.

Vanmorgen heeft de Raad van Bestuur in een besloten vergadering de Hogeschool Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Brabant en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Brabantse Hogescholen geïnformeerd.
Zodra het rapport van de accountants is gepubliceerd, zal de Raad van Bestuur opnieuw een brief aan het personeel sturen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?