Terug naar overzicht

HBO-raad: ‘Hogescholen handelden in strijd met gedragscode’

De hogescholen die door de minister worden beticht van frauduleus handelen bij inschrijvingen van Vlaamse studenten hebben gehandeld in strijd met de gedragscode van de HBO-raad. Dat verklaart de vereniging van hogescholen in een verklaring die vanmiddag is uitgegeven in reactie op het rapport van de accountants van minister Hermans. De gedragscode werd in 2000 opgesteld omdat er onduidelijkheid rees over de toepassing van de wet.
Voorzitter Frans Leijnse betreurde het dat de minister het accountantsrapport aan het Openbaar Ministerie ter hand heeft gesteld. ‘Daardoor kan ik niet treden in de afzonderlijke bevindingen van het rapport. De zaak ligt nu tussen het OM en de afzonderlijke hogescholen.’
Leijnse pleitte opnieuw voor betere regels over de bekostiging, ‘zonder ook maar iets af te doen van beginsel dat men zich aan de regels dient te houden’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?