Terug naar overzicht

HEAO-directeur Schwiebert en HBB-directeur Van der Woude op non-actief

Ron Schwiebert, directeur van de HEAO, en Casper van der Woude, directeur van Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv, zijn op non-actief gesteld. Gebleken is dat zij aandeelhouder zijn geweest in het Bredase bureau O & O, dat momenteel onder vuur ligt in de fraude-affaire in het hbo. De financiële belangen in O & O worden door de Raad van Bestuur gezien als een onjuiste verstrengeling van belangen.
De betrokken directeuren staken in 1996 ieder enkele duizenden tot tienduizenden guldens in de nieuwe bv Opleiding en Ontwikkeling (O & O) van hun collega Jan van Zwieten. Die onderneming wierp zich op als commerciële aanbieder van heao-cursussen, aanvankelijk vooral voor overbodig geworden militairen die omscholing zochten. O & O groeide in enkele jaren uit tot een miljoenenbedrijf. Het verdiende onder andere veel geld aan het bemiddelen bij inschrijvingen van studenten aan hogescholen. Naar frauduleuze en oneigenlijke bestedingen van overheidsgeld bij die bemiddeling heeft de accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs een onderzoek ingesteld. Woensdag a.s. wordt het rapport in Den Haag gepresenteerd.

Toen in het najaar 1999 discussie aan de HEAO Breda onstond over de rol van O & O in het onderwijs, verdedigde directeur Schwiebert aanvankelijk voortzetting van het contract. Na aandringen van de faculteitsmedezeggenschapsraad en heftige discussies in de faculteit, ging Schwiebert alsnog om en verbrak het contract.
Ook vermeende persoonlijke betrokkenheid van Schwiebert en Van der Woude werd toen al ter sprake gebracht. Schwiebert gaf toen aan bescheiden vergoedingen te hebben van O & O als ‘betaald adviseur’. Nu blijkt dat hij voor grote bedragen aandelen in O & O bezat. Die heeft hij naar eigen zeggen in de loop van 2000 aan de bv terugverkocht. De aandelen waren blijkens de jaarrekeningen van het bedrijf toen meer dan honderd keer zoveel waard als bij de oprichting in 1996. Ook Van der Woude zou betaald adviseur zijn geweest, en blijkt achteraf aandeelhouder te zijn geweest.
Om de zaak tot de bodem uit te zoeken heeft de Raad van Bestuur het bureau Price Waterhouse Coopers opdracht gegeven een ‘forensisch onderzoek’ te starten binnen de Faculteit Economie & Management ‘naar eventuele onterechte verwevenheden met O & O’. Zo’n onderzoek moet gegevens naar boven brengen die in een normaal accountantsonderzoek verborgen blijven.

Voorlopig is de directie van de faculteit in handen gelegd van de twee mededirecteuren Jef Bückers en Marc Hoornick. Zij hebben maandagavond de medewerkers van de HEAO geïnformeerd per e-mail. De diensthoofden en opleidingshoofden van de faculteit worden op dinsdagmiddag bijgepraat door Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?