Terug naar overzicht

Hogeschool Brabant neemt maatregelen

Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur ziet in de uitkomsten van het accountantsonderzoek naar fraude bij inschrijvingen aanleiding voor een intern onderzoek. Ook wil hij komen tot een gedragscode voor medewerkers en worden de nevenwerkzaamheden van managers en medewerkers van de Hogeschool Brabant opnieuw geïnventariseerd.
In het persbericht waarin dit wordt meegedeeld zegt Koopman verder: ‘Ik ben altijd van de veronderstelling uitgegaan dat we de regels hebben gevolgd. Als hogeschool heb je aan de ene kant te maken met het marktdenken dat de politiek een paar jaar geleden bij hogescholen geïntroduceerd heeft onder het motto ‘meer markt, minder politiek’. Aan de andere kant heb je te maken met veel regels van de overheid waaraan de hogeschool moet voldoen. Die twee doelstellingen zijn soms strijdig. Het accountantsonderzoek wijst uit dat we kanttekeningen moeten maken bij onze uitleg van die regels.’
Koopman verwacht op basis van het accountantsrapport niet, dat de aan de Hogeschool Brabant uitgekeerde gelden worden teruggevorderd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?