Terug naar overzicht

Maatregelen tegen meeliften en genadezesjes

raude.
Een van de problemen die de inspectie signaleert de is dat examencommissies dikwijls een lage status hebben in de instellingen. Ze hebben te weinig invloed om problemen structureel aan te pakken. Bijna de helft legt geen formele verantwoording af. Tweederde van de 236 onderzochte commissies is niet volgens de regels uitsluitend uit docenten samengesteld, en enkele opleidingen hadden in het geheel geen examencommissie. Daardoor zijn er ook onvoldoende waarborgen tegen bevoordeling van studenten.
Om het toezicht te verbeteren zouden examencommissies verplicht jaarlijks moeten rapporteren, vindt de inspectie. Ook zou een verantwoording in het jaarverslag van de instelling verplicht moeten worden. Bij de visitaties van opleidingen zouden gesprekken met examencommissies als vast onderdeel moeten worden opgenomen.
Het woord ‘fraude’ neemt de inspectie niet in de mond. Dat had hoofdinspecteur F. Leeuw een maand geleden wel gedaan in het ptogramma ‘de Ochtenden’ van de EO. Het resulterde in een boze reactie van voorzitter Leijnse van de HBO-raad. Hij vond dat Leeuw voor zijn beurt sprak.

De minister heeft de inspectie gevraagd bij alle opleidingen in het hoger onderwijs te onderzoeken of zij een examencommissie hebben, hoe deze is samengesteld en of er verslagen van de werkzaamheden zijn. Uiterlijk 8 april zal de inspectie hierover aan de minister rapporteren.
De minister vraagt van de instellingen een overzicht aan de inspectie te verstrekken van de activiteiten die men onderneemt om de kwaliteit van toetsing en examens te garanderen. Dat moet vóór 15 april gebeurd zijn.
In het najaar zal de inspectie onderzoek doen naar het instellingsbeleid. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?