Terug naar overzicht

Onderwijsinspectie wil meer controle op hbo-tentamens

De inspectie voor het Onderwijs heeft sterke aanwijzingen dat studenten en instellingen frauderen met tentamens. Ze onderzoekt daarom de kwaliteit van de tentamens en beoordelingen in het hoger onderwijs. Het kan een hbo-instelling ruim 12.000 euro kosten als een student traag is of zijn diploma niet haalt. Hbo-instellingen zouden daarom teveel herkansingen bieden, oude tentamens herhalen en gedogen dat studenten scripties van internet gebruiken als eigen werk.
Dat zei hoofdinspecteur Leeuw gisteren in het radioprogramma De Ochtenden. De inspectie wil daarom de collegezalen ingaan om de kwaliteit van tentamens en examens te toetsen. Daarnaast wordt onderzocht of hogescholen voldoende optreden tegen meelifters. Dat zijn studenten die in groepsverband niet meewerken, maar toch een voldoende krijgen omdat het eindresultaat van de hele groep voldoende is.
De resultaten van het onderzoek worden in april gepubliceerd in het jaarlijkse Onderwijsverslag van de inspectie. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?