Terug naar overzicht

O&O verdiende goud geld aan hbo

Het Bredase Bureau Opleiding & Ontwikkeling (O&O) heeft sinds zijn oprichting in 1996 fantastische winsten gemaakt. Het bureau bemiddelde onder andere bij inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs. Die inschrijvingen worden onderzocht door accountants van het ministerie van OC&W wegens veronderstelde fraude. Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, zei gisteren in de Volkskrant, dat een deel van die inschrijvingen niet door de beugel kan.
Uit de jaarrekeningen van O&O blijkt dat het bedrijf in de afgelopen jaren gouden bergen heeft vediend. In het boekjaar 1999-2000 bedroeg de omzet 14 miljoen gulden. Daar stonden slechts 3,65 miljoen gulden aan salariskosten en andere bedrijfskosten tegenover. 324 duizend gulden aan kosten zaten in vergoedingen voor de bestuurders.
Het grootste deel van de inkomsten van O&O is afkomstig van bemiddeling bij de inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs die nu onderwerp van het fraudeonderzoek zijn. In 2000/2001 stond O&O blijkens de jaarrekening voor 6 miljoen collegegelden gulden garant bij verschillende hogescholen. Het betreft naar schatting 2400 inschrijvingen. De betaling van deze collegegelden zou ‘worden verrekend met de te ontvangen vergoedingen over eveneens het studiejaar 2000-2001 uit hoofde van de met de hogescholen gesloten overeenkomsten’.
Volgens die overeenkomsten zouden de inkomsten uit de overheidsbekostiging – 10 duizend gulden per student – naar verluidt fifty-fifty verdeeld worden na aftrek van het collegegeld. Dat zou neerkomen op een bedrag van tussen de 3700 en 4000 gulden per ingeschreven student voor O&O, oftewel 10 miljoen gulden totaal.
De winstgevendheid van O&O leidde ertoe dat het eigen vermogen van 1996 tot 2000 toenam van tachtigduizend gulden tot 11,5 miljoen gulden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?