Terug naar overzicht

Studiehuisstudent verrast zwartkijker

Tevreden docenten en hogere tentamenresultaten. Studiehuisleerlingen presteren verrassend goed in het hoger onderwijs, zo blijkt uit de eerste inventarisaties.
Vooraf was de kritiek niet van de lucht. In het studiehuis ligt zoveel nadruk op vaardigheden en brede vorming, dat de parate vakkennis erbij inschiet. Dat kan niet bevorderlijk zijn voor de prestaties.
Volgens Ger van Cleef van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch presteren studiehuisstudenten bij de tentamens echter ‘zeker niet slechter, eerder iets beter’.
Ook de cijfers in het ‘Onderzoek naar de aansluiting propedeuse (medische) biologie op het vernieuwde VWO, de Tweede fase’ van de Universiteit van Amsterdam geven de criticasters voorlopig ongelijk. Studiehuisstudenten scoorden gemiddeld een punt hoger dan studenten ‘oude stijl’ op de eerste twee tentamens bij de opleidingen biologie en biomedische wetenschappen.
Een verklaring voor de resultaten kunnen de onderzoekers niet geven. De voorkennisniveaus van oude en nieuwe studenten bleken nauwelijks te verschillen, vaardigheden evenmin. Dat spoort niet met de verwachtingen.
Enige voorzichtigheid lijkt geboden bij het trekken van conclusies. Het UvA-onderzoek ging over 17 studenten op twee opleidingen die aan één universiteit worden gegeven.
De Hogeschool van Utrecht heeft goede ervaringen met de 1200 studiehuis-havisten die dit jaar zijn ingestroomd. Dat blijkt uit een enquête die onlangs onder opleidingscoördinatoren werd gehouden. ‘Nieuwe’ havo-klanten kunnen hoofd- en bijzaken beter scheiden. Bovendien functioneren ze beter in groepen. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?