Terug naar overzicht

Accreditaties masterstudies in gevaar bij fraude

Masteropleidingen die studenten in strijd met de regels ook hebben ingeschreven als regulier student aan een hogeschool, lopen het risico hun accreditatie van de Dutch Validation Council (DVC) kwijt te raken. Dit zegt L.A. Colmjon, algemeen secretaris van de Dutch Validation Council in reactie op de fraude in het hbo. De DVC accrediteert uitsluitend masteropleidingen die niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie.

De algemeen secretaris spreekt nog op persoonlijke titel, maar kan zich niet voorstellen dat het bestuur er anders over denkt. ‘Als hogescholen voor inschrijvingen van masterstudenten bekostiging hebben gekregen, dan is dat in strijd met onze reglementen. Dan is het afnemen van de accreditatie zeker een optie.’
De Dutch Validation Council accrediteert en registreert masteropleidingen waardoor buitenstaanders weten dat de aangeboden opleidingen voldoen aan een vastgesteld niveau. De DVC krijgt subsidie van het ministerie van Onderwijs. In het bestuur zitten onder meer de HBO-raad en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Door haar maatschappelijke prestige is het voor de geaccrediteerde masteropleidingen interessant om het stempel van de Dutch Validation Council op hun website, folders en briefpapier te mogen zetten.

Omdat masterstudenten geen studiefinanciering krijgen, hoeven ze zich niet aan te melden bij de IBG, uitsluitend bij de betreffende masteropleiding. Daardoor kan de DVC niet controleren of er wordt gerommeld met de inschrijvingen. Daarom moesten masteropleidingen die zich aanmeldden bij de DVC tot twee jaar geleden een document ondertekenen waarin ze verklaarden geen overheidssubidie te ontvangen.
Daar is het accreditatieorgaan mee gestopt toen ‘bleek dat geen enkele masteropleiding gesubsidieerd wordt’, zegt L.A. Colmjon, algemeen secretaris van de Dutch Validation Council.
Dat was naïef, blijkt nu. Vorige week deed minister Hermans aangifte bij het openbaar ministerie tegen zes hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant. De minister verdenkt de hogescholen van frauduleus handelen met inschrijvingen. Hoewel het onderzoek van de minister zich toespitste op Belgische studenten, is inmiddels duidelijk dat de hogescholen meer creatieve constructies hebben opgezet om zo meer overheidssubsidie te ontvangen. Ook inschrijvingen voor masterstudies bij commerciële afdelingen van hogescholen zouden voor oneigenlijke dubbelinschrijvingen in het reguliere onderwijs zijn misbruikt.
‘Tot twee weken geleden zei ik nog dat we niets te maken hadden met de hbo-fraude’, zegt Colmjon. ‘We zijn er altijd vanuit gegaan dat we de onderwijsinstellingen konden vertrouwen. Ik wijt dat aan argeloosheid.’
Gisteren meldde de Volkskrant, dat aan de Hogeschool Zeeland, waar Colmjon jarenlang actief was bij het ontwikkelen van commerciele trajecten, oneigenlijke inschrijvingen van Belgische studenten acuut werden stopgezet toen de accountans van minister Hermans de vorige maand rapport uitbrachten. Colmjon zegt nooit iets van misbruik op zijn hogeschool te hebben geweten, en van het bericht te zijn geschrokken.

Door het nieuws van de afgelopen weken is de Dutch Validation Council wakker geschud. De masteropleidingen zullen opnieuw een verklaring moeten ondertekenen waarin ze aangeven dat ze niet rommelen met inschrijvingen. Hoe de tekst er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Dat beslist het bestuur in april wanneer het bespreekt hoe om te gaan met de fraude. (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?