Terug naar overzicht

Advocaat helpt bestuur bij commentaar op vragenlijst hbo-fraude

De vragenlijst over bekostigingsconstructies, die de onderwijsinstellingen van minister Hermans moeten invullen, is door de Raad van Bestuur voorgelegd aan een advocaat. Hem is gevraagd commentaar aan te reiken bij de wettelijke context van de vragen. Het bestuur wil bij de beantwoording namelijk niet volstaan met de het opgeven van de gevraagde gegevens, maar ook commentaar leveren op de toelichtingen die de minister aan de vragen heeft gekoppeld. Die toelichtingen ogen volgens de Raad van Bestuur al te eenvoudig.
De vragenlijst is door de minister aan alle hogescholen, universiteiten en instellingen van middelbaar beroepsonderwijs toegestuurd in het kader van een ‘zelfreinigend’ onderzoek dat het onderwijsveld moet doen naar misbruik van bekostigingsregels. Uiterlijk 1 mei moeten de instellingen ingevulde lijsten retourneren met tientallen vragen over constructies waarbij te veel bekostiging zou worden binnengehaald. De Tweede Kamer heeft de vorige week grote twijfel geuit over de betrouwbaarheid van de uitkomsten van deze massale biechtoefening. Daarom is nu aan het zelfonderzoek van de instellingen een onderzoek door de Algemene Rekenkamer gekoppeld, waarvan de gegevens van de instellingen deel zullen uitmaken.
Van diverse andere onderzoeken die zijn aangekondigd heeft de Stichting Brabantse Hogescholen tot nu toe weinig gemerkt. Dat geldt voor een vervolgonderzoek van de accountants van het ministerie bij de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Utrecht en de Hogeschool Brabant. Ook het landelijk parket, dat een justitieel onderzoek zou doen bij zes hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant, heeft zich nog niet gemeld.
Zelf heeft de Raad van Bestuur twee interne onderzoeken in gang gezet. Aan accountantsbureau Price Waterhouse Cooper is opdracht gegeven tot een diepgaand onderzoek naar bekostigingsconstructies. Eind mei wordt de rapportage verwacht. Ook is een interne ‘audit’ gaande naar het naleven van de gedragscode van de HBO-raad met betrekking tot dit soort constructies. Daarvan wordt een eindverslag verwacht op 19 april.
Een inventarisatie van nevenwerkzaamheden van medewerkers – in eerste instantie onder managers – is in voorbereiding, evenals de opstelling van lijst van normen en waarden die binnen de Stichting Brabantse Hogescholen moet gaan gelden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?