Terug naar overzicht

Ambtenaren in de clinch over verdachte studentenaantallen

Sinds 1997 is de instroom van hbo-studenten elk najaar hoger uitgevallen dan verwacht. In 1999 was er zelfs een groeistuip van tien procent, of tienduizend extra studenten. Een flink deel van die groei zat bij slechts enkele hogescholen en dan weer bij enkele opleidingen.
Onderzoekers van de afdeling Financieel Economische Zaken van het ministerie van Onderwijs vonden al eerder opvallende verschillen tussen de demografische ontwikkeling en de studentenaantallen in het hoger onderwijs, schrijft de Volkskrant. Het aantal inschrijvingen bij hogescholen was vele malen groter dan er studenten uit het voortgezet onderwijs kwamen.
Toen daarna ook van buitenaf de signalen aanhielden van mogelijke fraude met studenten in het hbo, liet directeur Financieel Economische Zaken, P. Scholten in de Bestuursraad weten dat zijn accountants binnen het hbo veldonderzoek wilden doen naar de inschrijvingen, schrijft de Volkskrant vandaag. Toen de Hoger Onderwijs-afdelingen op het departement zich verzetten tegen dat voornemen, leidde dat tot onenigheid bij de topambtenaren. Scholten zit sinds eind januari ziek thuis.

De instroomcijfers per opleiding, elk jaar gepubliceerd door de HBO-raad, spraken eigenlijk al boekdelen. In een aantal gevallen stegen de aantallen studenten bij slechts een of twee opleidingen van een hogeschool zó explosief, dat van een natuurlijke toestroom van gewone schoolverlaters in elk geval geen sprake kan zijn.
Bij de Hogeschool van Amsterdam bijvoorbeeld vertonen vooral de deeltijdopleidingen een buitensporige groei. Bij Bedrijfseconomie steeg het aantal deeltijdeerstejaars in twee jaar tijd met een factor zes, van 148 tot een aantal van 862.
Bij de Hogeschool Brabant gingen de studentenaantallen minder op en neer.
De instroom van het aantal studenten aan de Saxion Hogeschool IJsselland lijkt op het eerste gezicht gezond: dertig procent stijging in vier jaar tijd. Maar in de tweede instantie blijken ook hier slechts enkele studies goed voor deze groei. Bij de korte deeltijdopleiding Bedrijfsinformatica verdubbelde de instroom in 1997 plotseling tot 207 eerstejaars. Verder was er bij Personeel & Arbeid in twee jaar een verdubbeling tot 540 studenten. Daarmee leverde deze ene studie een kwart van de totale instroom van de hele hogeschool. Deze cijfers sluiten naadloos aan bij de uitlatingen van klokkenluider De Jong. (FS/HOP, SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?