Terug naar overzicht

Instellingen moeten inschrijvingspraktijken opbiechten

‘Hebt u studenten ingeschreven waarvoor u niet of nauwelijks onderwijs verzorgt, maar waarvoor u wel bekostiging van me krijgt?’ Dat is vrij vertaald een van de vragen die alle hogescholen deze week per brief van minister Hermans krijgen voorgelegd. Hermans heeft ervoor gekozen de instellingen via zelfonderzoek misbruik te laten vaststellen en rapporteren. Dat zou het beste aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid die onderwijsinstellingen hebben. Bovendien gaat er, zo hoopt hij, een zelfreinigend effect van uit.

De vragen hebben betrekking op diverse vormen van creatief gebruik van de inschrijvingsregels. Een van de constructies waarbij bekostiging kan worden verkregen zonder veel onderwijsinspanning is een dubbele inschrijving bij bi-diplomering. Bijvoorbeeld inschrijving op een gesubsidieerde vakschool (voor een vakdiploma) én een hogeschool (waar met weinig extra studie een hbo-diploma kan worden behaald). De hogescholen moeten melden welke van dat soort trajecten voorkomen, hoe die zijn ingericht en of de hogeschool voor de betrokken studenten bekostiging krijgt.
Ook de wijze van inschrijving moet worden verantwoord. Collectieve betalingen van collegegelden van cohorten studenten door bijvoorbeeld een samenwerkende commerciële opleiding of masteropleiding zijn niet toegestaan. Die praktijk werd onder meer door bureau O&O toegepast met groepen buitenlandse studenten. De minister schrijft in een toelichting dat studenten of persoonlijk hun collegegeld moeten betalen of, als een derde betaalt, een machtiging moeten afgeven.

Andere inschrijvingspraktijken waarnaar de brief vraagt:
* inschrijvingen voor een andere opleiding dan het onderwijsprogramma dat een student feitelijk volgt,
* inschrijvingen van studenten die in werkelijkheid voornamelijk of helemaal in het buitenland studeren,
* inschrijvingen van studenten waarvan het slechts de bedoeling is dat ze na een jaar weer uitvallen om ‘uitvalsbekostiging’ te krijgen,
* inschrijvingen van buitenlanders niet omdat ze een studie willen volgen, maar omdat ze langs die weg makkelijker een verblijfsvergunning hopen te krijgen.

Niet alleen de hogescholen worden aan de tand gevoeld, ook universiteiten, regionale opleidingscentra en landelijke organen voor beroepsonderwijs krijgen deze week een vragenlijst voorgeschoteld. Iedereen moet binnen zes weken reageren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?