Terug naar overzicht

Kamerleden verzamelen munitie voor fraudedebat

De coalitiepartners PvdA en D’66 en oppositiepartij CDA zijn zich stevig aan het voorbereiden op het kamerdebat over de hbo-fraude dat voor volgende week op de rol staat. Naar aanleiding van het rapport van de accountants van minister Hermans hebben de kamerleden Hamers (PvdA), Lambrechts (D66) en Eurlings (CDA) aanvullende informatie opgevraagd bij de minister, hoofdzakelijk met betrekking tot het niet eerder reageren op signalen over wantoestanden bij inschrijvingen. Onder meer werd een chronologisch overzicht van feiten gevraagd.
In dat overzicht bevestigt de minister dat zijn departement fouten heeft gemaakt in de behandeling van klachten van klokkenluider Peter de Jong. Deze stuurde in juni vorig jaar een brief naar het ministerie over oneerlijke concurrentie door fraude bij hogescholen. Het chronologisch overzicht meldt: ‘Het plaatsvervangend hoofd van de financiële afdeling van de directie HBO neemt deze brief rechtstreeks in behandeling. Daar wordt de – achteraf beschouwd – onjuiste inschatting gemaakt dat deze brief geen reden is om direct tot actie over te gaan.’
Ook een niet eerder gepubliceerde brief van Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen, is op aandringen van de kamerleden uit de archieven van het ministerie opgevist. Hermans schrijf nu in antwoord op kamervragen van vorige week: ‘Ik heb deze correspondentie pas zeer onlangs onder ogen gekregen.’
De kamerleden hebben de afgelopen maanden meermalen het verwijt geuit, dat minister Hermans niet tijdig op signalen op onregelmatigheden bij inschrijvingen heeft gereageerd. Afgelopen weekend onthief Hermans in verband met nalatigheden zijn directeur HBO van zijn taken.
De kamerleden hebben ook kritriek op de manier waarop het accountantsonderzoek dat vorige week werd gepubliceerd is aangepakt. Dat had betrekking op het ‘rondpompen’ van spookstudenten uit Vlaanderen door zes hogescholen in samenwerking met het Bredase bureau O&O. De kamerleden missen onderzoek naar andere categorieën. Hermans verwijst in zijn antwoord op kamervragen van vorige week naar vervolgonderzoek. Daarbij wil hij onder andere alle besturen in het hoger onderwijs vragen laten beantwoorden aan de hand van door hen zelf in te stellen onderzoek in hun instellingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?