Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraden willen openheid in fraude-affaire

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch heeft in een brief aan de Raad van Bestuur aangedrongen op meer openheid in de hbo-fraudezaak. De houding van het bestuur tot nu toe wordt bekritiseerd.
‘Tijdens diverse bijeenkomsten inzake de vermeende fraude in het hbo is uw toonzetting over de ontwikkelingen door de GMR als bagatelliserend en laconiek geïnterpreteerd’, zo staat in de brief. ‘Ons inziens heeft een dergelijke houding en manier van handelen een negatieve uitstraling naar de organisatie in het algemeen en het personeel én studenten in het bijzonder.’ De GMR vraagt dat de Raad van Bestuur zichtbaar zijn verantwoordelijkheid neemt en ‘optimale openheid’ aan de dag legt.
In de brief wordt verantwoording gevraagd over de handelwijze van het bestuur in verleden en heden. Ook wil de GMR weten of de Raad van Bestuur zicht heeft ‘op de totale geldstromen, op de reguliere en niet reguliere studentenstromen en op andere zogenoemde “slimme” trajecten.’
Tevens wordt gevraagd wat er zal worden gedaan met de resultaten van het interne accountantsonderzoek dat het bestuur heeft laten instellen, en hoe wordt omgegaan met de vragenlijst van het ministerie over de gebruikte bekostigingsconstructies, die de onderwijsinstellingen moet invullen.

Gisterenmiddag heeft de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool Brabant besloten eveneens een brief te richten aan het bestuur. Daarin sluit men zich aan bij de brief van de GMR. De HMR wil weten hoe het bestuur denkt om te gaan met mogelijke terugvorderingen van bekostigingsgelden door het ministerie.
De HMR maakt zich verder druk over de gang van zaken rond het op non-actief stellen van HEAO-directeur Schwiebert en van directeur Van der Woude van Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv (HBB). De HMR wil onder andere weten waarom pas in februari werd ingegrepen, terwijl al in november bekend was dat Van der Woude aandelen had gehad in het omstreden bureau O&O. Ook wil men inzicht in de afspraken en contracten tussen HBB en de Hogeschool Brabant. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?