Terug naar overzicht

Meer klokkenluiders melden fraude bij hogescholen

Nu het gesjoemel met inschrijvingen en tentamens in het hbo dagelijks gespreksonderwerp is geworden, beginnen de klachten over misbruik de een na de ander bij het ministerie van OC&W binnen te komen. In een chronologisch overzicht van minister Hermans aan de Tweede Kamer staan 29 meldingen van 14 november tot eind vorige week opgesomd. De meeste tips kwamen de afgelopen vier weken binnen.

Een greep uit de lijst:
31 januari: ‘Betrokkene meldt opgevangen gesprek in trein inzake falsificatie van getuigschriften die toelating geven tot het hbo.’
31 januari: ‘Betrokkene signaleert de verkoop van tentamens/proefwerken aan studenten door een docent (die met name wordt genoemd) aan een hogeschool. Hij merkt op dat dit gebeurt met de kennelijke opzet om de slaagkans voor een succesvolle afronding van de studie te verhogen. E.e.a. baart hem zorgen omdat dit de kwaliteit van de afgestudeerden niet ten goede komt en daarmee het imago van het hbo schaadt. De docent om wie het in deze signalering draait, heeft volgens betrokkene bovendien een kwestieuze reputatie op financieel gebied (n.a.v. eerdere incidenten).’
7 februari: ‘Betrokkene meldt een vermoedelijke fraude i.v.m. een dubbele inschrijving bij een aangewezen instelling en een bekostigde instelling.’
18 februari: ‘Melding is afkomstig van een hoofddocent van een commerciële instelling. Dit instituut werkte samen met O&O uit Breda. In het kader van de samenwerking werden bepaalde studenten ook ingeschreven bij een hogeschool. Betrokkene veronderstelt dat een deel van de subsidie van OC&W bij de instelling terecht kwam. Hij heeft zich bereid verklaard nadere informatie te verschaffen.’
28 februari: ‘Een Belgische studente meldt dat zij in juni 2000 is afgestudeerd aan de Mercator Hogeschool te Gent. Haar opleiding had een samenwerkingsverband met een Nederlandse hogeschool. Een samenwerking die zij en andere studenten nooit heeft begrepen. Zij werden wel ingeschreven aan de hogeschool, maar hebben de hogeschool nooit gezien. Er werd nogal “geheimzinnig” over de samenwerking gedaan.’

Minister Hermans heeft alle klagers om toestemming gevraagd de brieven ter inzage te geven aan de Kamer. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?