Terug naar overzicht

Raad van Bestuur laat ook zichzelf onderzoeken

v Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen (HBB) wordt breder dan op 27 februari is aangekondigd. Toen werd gemeld dat PriceWaterhouseCooper, de relaties tussen de FEM en de contract-bv en hun ‘verwevenheden’ met het omstreden O&O zou doorlichten. De Raad van Bestuur laat vandaag in een brief aan de medewerkers weten, dat het onderzoek ook betrekking zal hebben op de ‘verantwoordelijkheid c.q. betrokkenheid van de Raad van Bestuur zelve, van het management en van de medewerkers t.a.v. mogelijke gewraakte constructies’. Bovendien worden nu ook de ‘rechtmatigheid en doelmatigheid van inschrijvingen in de Hogeschool Brabant’ als onderwerp van het forensisch onderzoek genoemd. Een forensisch onderzoek gaat aanzienlijk dieper dan een standaard accountantsonderzoek, en heeft tot doel de onderste steen boven te halen.
De nieuwe brief aan de medewerkers komt nadat de Raad van Bestuur gisteren heeft vergaderd met de Raad van Toezicht. Die heeft volgens de brief ‘instemming’ gegeven aan de maatregelen.
Op 27 februari was al aangekondigd dat uit een intern onderzoek van de hogeschool moet blijken of de gedragsregels die de HBO-raad in 2001 met betrekking tot inschrijvingen heeft vastgesteld bekend zijn en worden nageleefd. Er komt ook een inventarisatie van nevenfuncties en externe belangen van het management, en ‘wellicht’ later ook van medewerkers. En een interne discussie over ‘waarden en normen’ moet leiden tot een gedragscode voor de Stichting Brabantse Hogescholen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?