Terug naar overzicht

Raad van Toezicht bespreekt fraude-affaire

De Raad van Toezicht van de Stichting Brabantse Hogescholen komt morgenavond (donderdag) in een extra vergadering bijeen. Op de agenda staan de fraude-affaire en de maatregelen tegen twee directeuren van de Hogeschool Brabant die belangen hadden in het omstreden bureau O&O.
De Raad van Toezicht is enigszins te vergelijken met een Raad van Commissarissen bij een vennootschap. Terwijl de Raad van Bestuur de dagelijkse leiding in handen heeft en tevens optreedt als bestuur van de stichting, heeft de Raad van Toezicht vooral een controlerende functie. Bovendien leggen de statuten enkele specifieke bevoegdheden bij de Raad van Toezicht, waaronder: benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, goedkeuring van de begroting, en goedkeuring van het aangaan of verbreken van samenwerkingscontracten indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de twee hogescholen. Twee inmiddels opgezegde contracten spelen in de affaire een belangrijke rol. De in 2000 verbroken samenwerkingsovereenkomst met O&O, en het onlangs opgezegde contract met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waarin de joint-venture was geregeld tussen InterAct bv van de HvA en Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv. De directies van die twee bv’s zijn naar huis gestuurd. De lopende contracten met Vlaamse hogescholen zijn eveneens van belang.

De samenstelling van de Raad van Toezicht kwam tot stand bij de besturenfusie tussen de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant ruim een jaar geleden. Zes leden zijn door de Hogeschool Brabant geleverd, vier door de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Voorzitter is ir. B. Bijvoet, voormalig directievoorzitter van Campina Melkunie. Hij was tot de besturenfusie voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?