Terug naar overzicht

Softwareprogramma tegen rsi

Een softwareprogramma op elke pc dat aangeeft wanneer men te lang achter het beeldscherm zit. Dit is een van de plannen van de werkgroep Student en Beeldschermwerk om rsi bij studenten en medewerkers tegen te gaan. Arbo- en Milieumedewerker Ali Stofberg coördineert de werkgroep van de Hogeschool Brabant en ‘s-Hertogenbosch. Per faculteit of academie is een contactpersoon belast met de inventarisatie.
De werkgroep kijkt onder meer naar de kwaliteit van het meubilair, verlichting en werkklimaat in de computerzalen. De uitkomsten hiervan worden overhandigd aan de Raad van Bestuur. Het uiteindelijke doel van de werkgroep Student en Beeldschermwerk is te komen tot ergonomisch verantwoorde werkplekken.
De beschikbare computerfaciliteiten voor studenten lopen bij universiteiten en hogescholen sterk uiteen. Nadat veel instellingen de laatste jaren een inhaalslag hebben gemaakt, beginnen de voorzieningen overal op peil te raken. Aan rsi-voorzorgen werd echter weinig gedaan. (DvB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?