Terug naar overzicht

Succes voor studentenpartijen in Delft en Groningen

Student en Stad in Groningen en STIP in Delft hebben vorige week woensdag (6 maart) allebei een extra zetel veroverd bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Een debuterende studentenpartij in Eindhoven viel net buiten de boot.
Studenten Techniek In Politiek (STIP) verzamelde in Delft (96095 inwoners) 3698 stemmen, ruim 1100 meer dan in 1998. Met 8,2% van de kiezers leverde dat drie van de 37 zetels op, één meer dan in de afgelopen twee periodes.
De Delftse studenten hadden stiekem op zetelwinst gehoopt, zegt lijsttrekker Jan-Pedro Vis. De indeling van de kandidatenlijst was er niet helemaal op berekend: Suzanne Wielens – derde op de lijst – laat haar beurt voorbij gaan ten faveure van collega Dirk Meuleman.
Van kiezersbedrog is geen sprake, verklaart Vis: ‘Suzanne komt zeker in de Raad, want we verdelen het raadswerk bij STIP in twee keer twee jaar. We doen politiek ten slotte naast onze studie.’
Diezelfde strategie hanteert het Groningse Student en Stad. Ze scoorden 4196 stemmen, goed voor twee zetels. ‘Wij hebben studentenhuisvesting op de kaart gezet’, verklaart Jarig Sipma het succes.

Kamerschaarste speelde ook in Delft een voorname rol. Vis: ‘Door inzet van onze wethouder Astrid Jansen hebben Delftenaars van alle leeftijden nu evenveel kans op woonruimte. Dat heeft ons onder jongeren en studenten veel stemmen opgeleverd.’
Als STIP weer een wethouder levert, blijft die wel vier jaar zitten. Wel is onduidelijk of de studentenpartij terugkomt in een nieuw college van burgemeester en wethouders. Ondanks het studentensucces verloor de coalitie(PvdA -3 en D66 -2 zetels) haar meerderheid.
Lijsttrekker Vis is waarschijnlijk niet beschikbaar als wethouder, omdat ‘de kans op afstuderen dan wel erg klein wordt.’ Dankzij de nieuwe gemeentewet, die wethouders van buiten de raad mogelijk maakt, kan STIP wellicht teruggevallen op mede-oprichter Paul Vos.

In Brabant slaagde de enige andere studentenpartij, Eindhoven Studenten Stad, er net niet in een raadszetel te veroveren. Toch denken de Delftenaars en Groningers dat er elders ruimte is voor studentenpolitici. ‘Het is alleen een ongelofelijke klus om te beginnen’, aldus Sipma.
Vis verklaart het Delftse succes uit de grote kloof die er begin jaren negentig gaapte tussen de universiteits-gemeenschap en de Delftse bevolking. ‘Op andere lijsten staan studenten alleen op onverkiesbare plaatsen. Daardoor komen ze sneller bij STIP uit als ze politiek willen bedrijven. Bij ons wordt een kandidaat onder begeleiding in diepe gegooid.’ (WK/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?