Terug naar overzicht

Tijdelijke verhuizing labonderwijs Etten-Leur uitgesloten

Als het Hoger Laboratoriumonderwijs (HLO) van de Hogeschool Brabant naar een locatie in Breda verhuist, naar de Terheijdensweg of de Hogeschoollaan, dan blijft het daar permanent. De Raad van Bestuur vindt de verbouwingskosten, die een tijdelijke verhuizing van het labonderwijs in Etten-Leur naar het Baronie College in Breda met zich meebrengt, te ingrijpend.
De raad zet vraagtekens bij de investeringen die nodig zijn als de opleidingen bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) aan de Terheijdenseweg worden gehuisvest, met name omdat het gebouw ingrijpend aangepast moet worden aan projectonderwijs. Een optie is dat de labopleidingen verhuizen naar de Hogeschoollaan, maar dat het practicumgedeelte van het onderwijs aan de Terheijdenseweg wordt gegeven.
‘We hebben afgesproken met de directie van de FTN dat er een nieuw rapport komt waarin ze uitlegt wat ze nu precies wil, en wat de voors en tegens zijn’, aldus Wim Doors, portefeuillehouder huisvesting van de Raad van Bestuur. ‘De uitkomst van de notitie betreft een permanente huisvesting.’ Deze week ontvangt de Raad van Bestuur het hernieuwde rapport.
Scholieren die zich inschrijven voor de Afdeling Life Sciences (ALS), zoals het Labcluster vanaf januari heet, en zittende studenten beginnen het komende studiejaar op de locatie in Etten-Leur. In een brief van 10 december vorig jaar schreef de directie nog aan studenten dat gezamenlijke huisvesting, met het oog op intensieve samenwerking tussen HLO en MLO, noodzakelijk was. De keuze viel daarbij op het gebouw van de Unit Techniek van het Baronie College aan de Terheijdenseweg. Planning was om nog in 2002 te verhuizen naar Breda.
Dat plan is onhaalbaar geworden, mede omdat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) haar goedkeuring moet geven aan een eventuele wijziging op het bestaande hogeschoolbrede huisvestingsplan. Daarin staat beschreven dat de Afdeling Life Sciences een plek krijgt toebedeeld in de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?