Terug naar overzicht

Vertrouwenscommissie moet klimaat in HEAO helpen herstellen

De voorlopige directie van de Faculteit Economie & Management gaat in afstemming met de Raad van Bestuur van de hogeschool een vertrouwenscommissie instellen. De faculteitsraad heeft daar dinsdagmiddag op aangedrongen.
De vertrouwenscommissie krijgt een tweeledige taak. Ten eerste kunnen via zo’n commissie allerlei negatieve signalen over praktijken uit het verleden worden gekanaliseerd, zodat er wat mee kan worden gedaan. Bovendien kunnen individuele medewerkers er hun verhaal kwijt zonder dat zij zelf of degenen waarover ze iets naar voren willen brengen zich onveilig hoeven te voelen.

Vragen kwamen op tafel over het op non-actief stellen van Casper van der Woude, directeur van de contractactiviteiten. Waarom was gewacht met maatregelen, terwijl de Raad van Bestuur in november al van het bezit van aandelen O&O op de hoogte was?
Frans Loots meldde uit overleg van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad met de Raad van Bestuur, dat het bestuur in november bang was dat Van der Woude de bv zou uitverkopen. Sinds O&O omlag, leek dat minder waarschijnlijk. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?