Terug naar overzicht

AIM-studenten maken computerprogramma voor basisschool

Studenten Bedrijfskundige Informatica, van de Academie ICT & Management, starten maandag met de themaweek: realiseren van informatiesystemen. In één week tijd moeten de studenten een digitaal reken- en taalprogramma maken voor de St. Liduinaschool, een basisschool voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het is de eerste keer dat er tijdens dit project wordt samengewerkt met deze school.
Vijftig tweedejaarsstudenten doen mee aan de themaweek. Het is de afsluiting van het laatste kwartaal. In dit project komen theorie en praktijk van het afgelopen jaar samen. ‘Een uiterst leerzaam project’, aldus Norbert Kuipers, leraar van de AIM. ‘Een week tijd is maar kort, en er zal zeker veel stress ontstaan. Maar hierdoor leren ze goed samenwerken en echt praktijkgericht werken’.
De samenwerking met de St. Liduinaschool maakt de opdracht volgens Kuiper ook interessanter. ‘Het geeft toch een extra drive voor de studenten om het goed te doen’. Een lerares en een aantal leerlingen van de basisschool zullen de programma’s die gemaakt worden, op bruikbaarheid testen. De AIM start binnenkort ook met een project waarbij afgeschreven computers van de Hogeschool door studenten gerepareerd worden. Deze computers worden aan de St. Liduinaschool geschonken. (YE)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?