Terug naar overzicht

Controle op bestedingen in onderwijs verscherpt

De besteding van onderwijsgeld moet veel scherper worden gecontroleerd. Onderwijsminister Hermans heeft een lange lijst met aanbevelingen overgenomen van de werkgroep die dat concludeert.
Het ministerie heeft ‘op zich’ een goed systeem van toezicht en controle op de miljarden euro’s die jaarlijks worden besteed in het onderwijs. Dat concludeert voorzitter mr. J.N. van Lunteren van de ‘Taskforce Rekenschap’ in zijn rapportage ‘Kwetsbaarheden bekosting onderwijs’. De uitvoering van de regels moet echter beter.
De werkgroep boog zich de afgelopen twee maanden over mogelijk misbruik van de financieringsregels in het onderwijsveld. De risico’s daarvan blijken in het wetenschappelijk onderwijs en het (hoger en middelbaar) beroepsonderwijs aanzienlijk groter zijn dan in het basis- en voortgezet onderwijs.
Het werk van de oorspronkelijk interne taakgroep rekenschap kwam in een stroomversnelling door beschuldigingen van fraude met studenteninschrijvingen door hogescholen.
De minister vroeg aan Van Lunteren om de regelgeving en de controle daarop door te lichten. De voormalig directeur-generaal belastingen komt nu met een waslijst aan aanbevelingen.
Hermans moet bijvoorbeeld verbieden dat hogescholen het collegegeld voor studenten betalen, zoals in een aantal omstreden constructies gebeurde. Hij moet onderwijsinstellingen hun publieke en commerciële activiteiten beter laten scheiden. De jaarlijkse accountantsonderzoeken worden verscherpt.
Minister Hermans schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de aanbevelingen van zijn taakgroep overneemt. Dus ook dat scholen beter verteld moet worden waar overheidsgeld precies voor gebruikt mag worden. En dat consequenter boetes moeten worden opgelegd bij overtreding van de regels.
Om de benodigde maatregelen in de organisatie van het ministerie te treffen, wil Van Lunteren een nieuwe werkgroep instellen. (WK/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?