Terug naar overzicht

Crisis bij Fontys Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg

Bij de Academie voor Beeldende Vorming (ABV) in Tilburg zorgt een reorganisatieplan van de directie voor opschudding. De Instituutsmedezeggenschapsraad heeft eergisteren het plan, waarin gedwongen ontslagen zijn opgenomen, van tafel geveegd. Er zouden 11,3 arbeidsplaatsen boventallig zijn. Volgens de raad is er geen bedrijfseconomische argumentatie voor ontslagen.
Aanstaande maandag gaat Jan Houben, lid van de Raad van Bestuur van Fontys, zich persoonlijk met het conflict bemoeien, zo heeft hij gisteren aan de vakbonden meegedeeld. Het bestuur overweegt twee opties: er wordt een bemiddelaar aangesteld, of uit het bestuur wordt een ‘mini-taskforce’ gevormd.
Houben meent dat zich tussen de directie en de medezeggenschapsraad een ‘stekelige communicatie’ voltrekt. De medezeggenschapsraad heeft aan de directie een serie eisen voorgelegd, waaraan deze niet tegemoet komt. Zo zouden aan de opleidingscoördinatoren instemming moeten worden gevraagd op ingrepen in de lessenverdeling en overige taken, zou de directie een heldere toekomstvisie op tafel moeten leggen, en zouden kwalitatieve in plaats van kwantitatieve criteria bepalend moeten zijn bij de vraag wie mag blijven en wie moet vertrekken.
Volgens de nieuwspagina op de website van Fontys gaan zowel de bonden als de Raad van Bestuur ervan uit dat er hoe dan ook ontslagen zullen vallen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?