Terug naar overzicht

Hbo-personeel wil in nieuwe cao vooral meer poen

De onderwijsvakbonden moeten in hun onderhandelingen met de werkgevers vooral meer poen voor de werknemers uit het vuur slepen. Dat is de overheersende mening van de achterban van de AOb, de grootste vakcentrale in het onderwijs.
Deze week werden de resultaten van een enquête onder 982 werkende AOb-leden gepubliceerd. Meer dan 50 procent van de punten, die de ondervraagden aan onderhandelingsprioriteiten mochten toekennen, gingen naar items die rechtstreeks met ‘meer poen’ te maken hebben: salaris, vergoedingen en carrièrelijnen.
Opmerkelijk was, dat de vakbondsleden het minst belang hechtten aan de nieuwste verworvenheid in de cao hbo, het ‘keuzemenu’; het keuzemenu geeft de werknemer het recht om onder voorwaarden inkomen voor vrije tijd te ruilen. Ouderenbeleid daarentegen scoorde na het item salaris als belangrijkste punt om met de werkgevers over te onderhandelen.
Uit een vergelijkbare enquête van de ABVA/KABO kwam ‘meer poen’ eveneens als belangrijkste item naar voren.
De bonden gebruiken de enquête-uitslagen als basis voor de nieuwe cao-onderhandelingen, die morgen, 5 april, beginnen. (FG) 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?