Terug naar overzicht

HEAO Breda: Communicatie en Bank- en Verzekeringswezen van de baan

De Faculteit Economie & Management in Breda start komend studiejaar niet met de opleiding Communicatie en de afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen. Bovendien laat de faculteit de instellingsfixus los omdat de aanmeldingen van studenten achterblijven bij de verwachtingen.
Voor de opleiding Communicatie meldden zich tot nu toe 6 studenten, terwijl de stuurgroep Communicatie, met daarin bestuursvoorzitter Harry Koopman, een minimum van 30 studenten had bepaald, om in september te starten. De afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen telde 4 geïnteresseerden uit de opleiding Management, Economie & Recht.
Het dalend aantal inschrijvingen voor de HEAO in totaliteit, heeft de directie ertoe bewogen de numerus fixus van de faculteit los te laten. De HEAO telde op 29 maart 20 procent minder aanmeldingen dan vorig jaar. Landelijk daalt het aantal inschrijvingen met 15 procent.
Volgens Ineke de Schepper, hoofd Bureau Externe Betrekkingen van de HEAO, heeft de daling onder andere te maken met de komst van twee nieuwe accountancyopleidingen in de regio en met de verminderde uitstroom van havisten.
Bovendien lijkt volgens De Schepper de ‘eigen’ opleiding Small Business in ‘s-Hertogenbosch een concurrent van de aanverwante opleiding Commerciële Economie in Breda. Het aantal aanmeldingen voor Small Business is gestegen met 46 procent, terwijl het aantal voor Commerciële Economie daalt met 33 procent. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?