Terug naar overzicht

Heel de Hogeschool Brabant op de schop

De reorganisaties die bij verschillende onderdelen van de Hogeschool Brabant voor de deur staan worden waarschijnlijk verbreed tot een reorganisatie van de hele instelling. Vorige week heeft de Raad van Bestuur met de directies van de faculteiten een plan daartoe besproken.
Met name de positie van de ondersteuning zal worden bekeken: die zou consequent onder centrale regie moeten komen met als doel meer efficiency. Momenteel wordt een deel van de ondersteunende functies door de faculteiten georganiseerd, een ander deel is ondergebracht in centrale diensten.
Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur, benadrukt, dat de ondersteuning zelf niet verder van het onderwijs moet komen af te staan: ‘Veel ondersteunende medewerkers zullen op dezelfde plek blijven werken als nu.’
Als de regie over de ondersteuning helemaal bij de faculteiten wordt weggehaald, krijgen de faculteiten automatisch een lichtere positie. Tot nu toe waren de faculteitsdirecteuren ‘integraal verantwoordelijk’ voor de aansturing in hun faculteit, al is, volgens bestuursvoorzitter Harry Koopman, in de praktijk al veel van die verantwoordelijkheid naar het centrale niveau getild. Met de voorgestelde verandering zou hun positie meer gaan lijken op die van de academiedirecteuren van de samenwerkende Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.
De reorganisaties die bij de Faculteit Gamma, de Faculteit Techniek & Natuur en de ict-ondersteuning voor de deur staan vormen de aanleiding. Een van de moeilijkheden daar is, dat een herschikking van ondersteunende taken in samenhang met het onderwijs binnen die afzonderlijke eenheden maar beperkt mogelijk is.
Volgens Koopman worden nog vóór de zomer knopen doorgehakt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?