Terug naar overzicht

Hogescholen vragen meer geld

Door de fraudeaffaire staan ze er niet erg lekker op, de laatste tijd. Toch vragen de hogescholen – met de verkiezingen in zicht – voorzichtig om extra investeringen in het hoger beroepsonderwijs.
De hogescholen willen al lange tijd extra geld: de groei van hun budgetten hield geen gelijke tred met de toename van de studentenaantallen. Ook de Tweede Kamer maakte zich hard voor aanpassing van de rijksbijdragen.
De klaagzang was de laatste maanden vrijwel verstomd: de omstuimige groei van de hogeschoolbevolking bleek immers voor een flink deel niet helemaal kosjer te zijn. Veel van de extra studenten volgden niet of nauwelijks onderwijs aan de instelling waar zij waren ingeschreven, terwijl de penningmeesters wel subsidie konden bijboeken.
Met de verkiezingen in zicht roeren de hogescholen zich alsnog. In een ‘position paper’ roept hun koepelorganisatie HBO-raad de politieke partijen op te kiezen voor investeringen in het hbo.
Wel gooien de hogescholen het over een andere boeg. Niet de recente stijging, maar juist de verwachte daling van de studentenaantallen is aanleiding om meer geld te vragen. Alleen dan kunnen de instellingen voldoen aan de vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten, zodat de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen worden aangepakt.
Volgens de HBO-raad dreigt namelijk inmiddels een omgekeerd probleem: het aantal eindexamenkanidaten in het voortgezet onderwijs neemt af, en dus droogt voor de hogescholen de belangrijkste bron van eerstejaars een beetje op. De instroom van mbo’ers en van werkende mensen is te gering om dat te compenseren.
De hogescholenvereniging roept de politiek op die problemen aan te pakken door meer geld te steken in de doorstroom van leerlingen uit het mbo en door combinaties van werken en leren fiscaal aantrekkelijker te maken. Ook de bekostiging van masteropleidingen in het hbo, voor minister Hermans tot nu toe een brug te ver, hoort volgens de hogescholen bij ‘een leven lang leren’.
Verder willen de hogescholen meer geld om toegepast onderzoek te doen, hun ict-voorzieningen te verbeteren en de arbeidsvoorwaarden voor hun personeel te verbeteren. Een prijskaartje heeft de HBO-raad bewust niet aan het plan gehangen. ‘Het gaat niet om de bedragen, maar om de argumenten’, aldus een woordvoerder. ‘Als we een berekening maken, gaat iedereen achteraf alleen maar vragen of we teleurgesteld zijn als we het niet krijgen.’
Op de jaarconferentie van universiteitenvereniging VSNU waarschuwde onderwijsminister Hermans afgelopen maandag al dat ‘het volgend regeerakkoord niet veel geld zal opleveren voor het hoger onderwijs.’ (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?