Terug naar overzicht

In Deventer heeft de klokkenluider het gedaan

Werk je aan Saxion Hogeschool IJselland in Deventer, en voel je je geroepen misstanden aan de grote klok te hangen? Reken dan niet op applaus. Peter de Jong, voormalig directeur van de commerciële Delta Hogeschool van de Deventer hbo-instelling, maakte in november de hbo-fraude aanhangig. Tot 1 maart j.l. werd behalve een alarmerende reportage over IJselland van het tv-programma Nova (frauduleuze inschrijvingen, vervalste handtekeningen) weinig over het gesjoemel in Deventer vernomen. Tot minister Hermans op 27 februari een justitieel onderzoek naar zes hogescholen, waaronder IJselland, aankondigde. Twee dagen later kopte het Hogeschoolblad van IJselland al: 'Beschuldiging fraude onterecht.' De vorige week pakte de krant opnieuw uit. Dit keer met een hele pagina reacties van collega's van de klokkenluider. Die kan De Jong alvast in zijn zak steken. Hans Schreurs, docent organisatiekunde en coördinator kaderopleiding: 'In principe wil ik een klokkenluider wel respecteren. Maar in deze zaak kan ik dat niet opbrengen. Want hier hebben we te maken met een bedenkelijke man met een onfrisse voorgeschiedenis. Het college van bestuur heeft namelijk ooit wegens zijn afkeurenswaardig gedrag voor duizenden guldens boetegeld moeten betalen aan de vakbonden.' Dirk Vuijk, medewerker uitleen audiovisuele middelen: 'Ik vertrouwde Peter de Jong nooit erg. Ik vond hem geen betrouwbaar persoon. Daarom vond ik het vreemd dat hij opeens de rol van klokkenluider speelde. Ik vind hem iemand die nogal primair reageert als hij geacht wordt zich aan de regels te houden. Als hij spullen bij ons leende, bijvoorbeeld voor zijn zoon, bracht hij ze nooit terug. Toen die berichten over vermeende fraude in de krant verschenen, dacht ik: dat zal allemaal wel loslopen, die De Jong is vast gepikeerd, omdat hij aan de kant is gezet.' studiebegeleider: 'Overigens is Peter de Jong geen lieverdje, de manier waarop hij het brengt vind ik al helemaal niets, een zwak figuur. Iemand pakken waar die problemen mee heeft en vergeten dat hij er een hoop anderen in meesleurt. En dan te bedenken dat hij in dit hele verhaal zelf een grote rol heeft gespeeld.' (Anomieme) medewerkster van een Infobalie: 'Ik vond het wel vreemd dat Peter deze zaak aanhaalde. Hij heeft hier zelf gewerkt, hij weet er zelfs van, is er zelf bij geweest. Ik begrijp dat er iets niet lekker zit tussen hem en IJselland.' Een weerwoord van de besmeurde klokkenluider ontbreekt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?