Terug naar overzicht

Joint venture met Hogeschool van Amsterdam beëdigd

HABB, het commerci묥 avontuur van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool van Amsterdam, houdt in september op te bestaan. De joint venture tussen Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv (HBB) en het Amsterdamse InterAct bv werd in 2000 opgericht door beider directeuren, die grote financi묥 belangen hadden in het in opspraak geraakte bureau O&O. Onlangs werd bekend, dat O&O in november 2001 via het Benelux Merkenbureau beslag legde de merknaam HABB, dat feitelijk eigendom was van de twee hogescholen. Al in december 2001 had de Hogeschool Brabant het contract met de Hogeschool van Amsterdam opgezegd, omdat de Raad van Bestuur afwilde van de belangenverstrengeling met O&O. Sinds het bureau door de hbo-fraude buiten spel kwam te staan overwogen de twee hogescholen aanvankelijk, om de strategische alliantie tussen Breda en Amsterdam alsnog voort te zetten. Maar volgens interim-directeur Stelwagen van HBB bleken uiteindelijk de onzekerheden te groot. De opheffing van HABB betekent niet het einde van de activiteiten. Die zullen, zo verzekert Stelwagen, door de afzonderlijke bv's worden voortgezet. De cursisten hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken. Er komt een communicatieplan dat de opheffing moet begeleiden. Dat de activiteiten geen gevaar lopen mag blijken uit de voortzetting van wervingsactiviteiten: tot september zullen de bekende advertenties op de voorpagina van de Volkskrant blijven verschijnen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?