Terug naar overzicht

Leijnse (HBO-raad): geen tweedeling schone/niet schone instellingen

‘Het kan niet zo zijn dat we een onderscheid gaan maken tussen schone en niet schone hogescholen’, zegt Frans Leijnse, als we hem vragen hoe het ministerie eventueel teruggevorderde hbo-subsidies moet herverdelen.
Minister Hermans had bij de presentatie van het fraude-onderzoek de vorige maand gezegd dat ten onrechte verkregen subsidies zouden worden herverdeeld onder scholen die zich aan de regels hebben gehouden. De voorzitter van de HBO-raad, vandaag op regulier werkbezoek bij de Hogeschool Brabant, vindt echter dat bij een herverdeling van hbo-gelden geen hogescholen mogen worden uitgesloten. De mogelijkheid, dat de Hogeschool Brabant uiteindelijk meer bekostiging krijgt, zelfs als kleine bedragen moeten worden terugbetaald, sluit Leijnse niet uit. Bestuursvoorzitter Harry Koopman van de Stichting Brabantse Hogescholen had dat scenario de vorige maand ook al geschetst.
De voorzitter van de HBO-raad vindt naar aanleiding van de fraude-affaire, dat grote haast moet worden gemaakt met het veranderen van de bekostigingsregels. Die passen niet meer bij de huidige onderwijspraktijk. Onderwijs voor buitenlanders, en maatwerktrajecten voor werknemers van bedrijven nemen een enorme vlucht, maar de bekostiging houdt daar geen rekening mee. ‘De buitenwereld zal het vreemd vinden als je probeert uit te leggen dat cursisten in commerciële opleidingen tegelijkertijd via het reguliere onderwijs worden bekostigd. Maar toch leidt de huidige regelgeving daartoe.’ Het allerbelangrijkste vindt hij dat twijfel over interpretatie van de regels moet worden weggenomen.
Binnen de HBO-raad wordt momenteel gezocht naar aanscherping van de gedragscode die men zich in 2001 al had opgelegd. Maar ook OC&W zal nu eindelijk eens actie moeten ondernemen, vindt Leijnse. ‘Het ministerie is nog steeds ontzettend traag met het aanpakken van de problemen.’
Intussen hebben bijna alle politieke partijen een hervorming van de hbo-bekostiging in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. Leijnse hoopt, dat die bereidheid zo snel mogelijk in daden wordt omgezet.
Bij de formatie zal de HBO-raad in een wensenlijstje om grote spoed bij de hervorming van de regels aandringen. Intussen wil Leijnse afspraken met de overheid voor de korte termijn maken, zodat de bekostiging van bijzondere categorieën, zoals buitenlandse studenten, niet in het gedrang komt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?