Terug naar overzicht

Plan: vier bv’s van Hogeschool Brabant alsnog samenvoegen

De vier bv’s voor commerciële activiteiten van de Hogeschool Brabant worden mogelijk samengevoegd. De Raad van Bestuur bespreekt momenteel een plan met de directies waarin de integratie wordt uitgewerkt.
In 2000 gingen de huidige vier bv’s van start na verbeten discussies over de organisatievorm. Uitkomst daarvan was, dat ze naast elkaar zouden werken en via een holding bv rechtstreeks zouden worden aangestuurd door de Raad van Bestuur. Wel waren ze stuk voor stuk ‘gelieerd’ aan afzonderlijke faculteiten: ‘Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen’ (HBB) aan de Faculteit Economie & Management, het ‘Training Center’ aan de Faculteit Techniek & Natuur, ‘Opleiding & Advies’ (O&A) aan de Faculteit Gamma en het ‘Centrum voor Onderwijsontwikkeling’ aan de Faculteit Pedagogisch Onderwijs.
De verschillen in opvatting tussen de toenmalige directeuren, met name Jan Noij (O&A) en Casper van der Woude (HBB), belemmerden indertijd een samenvoeging van alle contractactiviteiten van de hogeschool onder één bv. Casper van der Woude ging daarop zijn eigen weg door onder de naam HABB een joint venture aan te gaan met InterAct, de bv van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn vriend en medevennoot in het omstreden bureau O&O, Jan van Zwieten, werd directeur van de Amsterdamse bv. De twee zijn inmiddels van hun functie ontheven vanwege belangenverstrengeling. De joint venture wordt in september a.s. ontbonden. Daarmee komt tevens de weg vrij om aan de commerciële activiteiten een andere organisatorische vorm te geven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?