Terug naar overzicht

Raad van Bestuur zegt openheid toe

De Raad van Bestuur van de Stichting Brabantse Hogescholen zal ‘volstrekte openheid’ geven bij de beantwoording van de vragenlijst, die de instellingen voorgelegd hebben gekregen. Dat staat in een verklaring aan studenten en medewerkers die het bestuur deze week via de hogeschoolkranten Skoop en Impuls publiceert.
In de beantwoording van de vragenlijst moeten de instellingen opbiechten wat voor constructies ze gebruiken bij inschrijvingen om meer bekostiging te krijgen.
De Stichting Brabantse Hogescholen zal echter naast de beantwoording van de vragen ook commentaar geven op de toelichtingen die de minister bij de vragen heeft verstrekt. Die toelichtingen ogen volgens de Raad van Bestuur al te eenvoudig. De vragenlijst van minister Hermans is voorgelegd aan een advocaat. Hem is gevraagd commentaar aan te reiken bij de wettelijke context van de vragen.
In de verklaring van het bestuur worden de maatregelen opgesomd die tot nu toe zijn genomen. Het bestuur voegt daaraan toe: ‘Wij proberen met bovenstaande maatregelen op een zakelijke en niet-sensatiebeluste manier antwoord te geven op deze netelige kwestie die binnen en buiten het hbo veel beroering heeft veroorzaakt.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?