Terug naar overzicht

Reorganisatie dreigt opnieuw voor Faculteit Techniek & Natuur

De Faculteit Techniek & Natuur (FTN) van de Hogeschool Brabant mag zich naar alle waarschijnlijkheid opmaken voor een tweede reorganisatie. De reorganisatie in 2001 heeft er weliswaar toe geleid dat de taakstelling, opgelegd door de Raad van Bestuur, werd gehaald, maar de boventalligheid werd niet helemaal opgelost. Binnen de Afdeling Technologie en Management (ATM) en de staf van de faculteit bestaat nog een overformatie van ongeveer 5,5 fte.
De faculteiten van de Hogeschool Brabant moeten dit jaar 3,5% bezuinigen ten behoeve van huisvesting, ICT en innovatiefonds van de Hogeschool Brabant. Behalve dat de FTN moet voldoen aan de taakstelling van de Raad van Bestuur, wil de directie de overhead van de faculteit terugdringen en ziet het zich genoodzaakt de formatie van het ondersteunend laboratoriumpersoneel te verkleinen. Het laboratoriumonderwijs gaat meer gebruik maken van simulatietechnieken, waarbij minder ondersteuning nodig is. Opgeteld schat de directie dat de boventalligheid binnen de faculteit momenteel ongeveer 13,5 fte bedraagt. De directie heeft aan de Raad van Bestuur voorgesteld te reorganiseren.
Directieur Carel Geenen hoopt voor de zomer een concept van het reorganisatieplan klaar te hebben. Hij verwacht dat de fase van vrijwillige mobiliteit – fase 1 – van 1 juli tot 1 september zal lopen. Deze periode hoeft volgens de directie niet lang te duren, omdat de fase van vrijwillige mobiliteit al jaren loopt en er weinig animo meer is om elders te gaan werken. Fase 2, waarin sprake is van gedwongen mobiliteit, zou ingaan per 1 september 2002. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?