Terug naar overzicht

Aanmeldingen Hogeschool Brabant blijven ver achter

Het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten aan de Hogeschool Brabant blijft dramatisch achter bij het vorig jaar. Ook landelijk hebben zich tot nu toe veel minder belangstellenden gemeld dan een jaar geleden, maar de achteruitgang bij de Hogeschool Brabant is flink groter dan elders. Dat blijkt uit cijfers van de studentenadministratie.
Op 2 mei hadden zich 1736 personen laten registreren als aanmelder voor een voltijdstudie aan de Hogeschool Brabant; 15,9 procent minder dan het vorig jaar. In de rest van het land stond op die peildatum de teller met ruim veertigduizend aanmeldingen 10,5 procent lager dan vorig jaar.
Dat de Hogeschool Brabant het relatief slecht doet, blijkt ook uit vergelijkingen met de omringende hogescholen. In de regio bedraagt het aantal aanmeldingen slechts 5,8 procent minder dan vorig jaar.
Het verlies aan aanmeldingen lijkt vooral naar de concurrentie te gaan. Als geheel steekt de regio Brabant namelijk gunstig af bij het land; de Hogeschool Brabant vormt temidden daarvan een negatieve uitzondering. Brabantse schoolverlaters kiezen niet alleen steeds vaker voor een andere hogeschool, maar ook voor een universitaire studie. De Brabantse universiteiten doen het relatief goed: zij trekken momenteel bijna evenveel belangstelling als een jaar geleden, terwijl de afname van universitaire aanmeldingen landelijk 8,3 procent bedraagt.
De negatieve trend strekt zich uit over alle faculteiten. Maar het ergste lijkt de Faculteit Gamma te worden getroffen. De gezondheidszorgopleidingen handhaven zich, maar voor de sociaal-agogische opleidingen meldden zich tot 2 mei jl. slechts 215 liefhebbers. Precies een jaar geleden waren dat er nog 351, een daling van 38,7 procent. Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal aanmeldingen voor een sociaal-agogische opleiding gehalveerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?