Terug naar overzicht

Academieraad zoekt studentleden

De raad van de Academie voor Gedrag en Maatschappij (AGM) van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch start een campagne om studenten te werven. Op dit moment zit het inspraakorgaan zonder studentleden.
Doel is om in het nieuwe schooljaar van elke opleiding – Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) – één student te verwelkomen. Via e-mail en Blackboard schrijft de Academieraad verkiezingen uit.
‘Studenten mopperen vaak over wat er allemaal mis is met de hogeschool of hun opleiding. Ik zou zeggen: doe er dan iets aan’, zegt Jacques Pijnappels, docent bij MWD en voorzitter van de Academieraad. ‘Dit is een kans om inspraak te hebben in het beleid van jouw opleiding. En je doet goede bestuurlijke evaring op. Die komt zeker van pas als je straks binnen een organisatie werkt, wat voor organisatie dan ook. Bovendien wordt je inzet beloond door studiepunten of een financiële vergoeding.’
Pijnappels geeft een voorbeeld van een probleem dat vorig jaar via de Academieraad werd aangekaart en opgelost. ‘Studenten hadden boeken gekocht die op een literatuurlijst stonden, om er vervolgens achter te komen dat die boeken nooit gebruikt werden. We hebben toen geregeld dat zij hun geld terugkregen.’
De docentplekken binnen de Academieraad zijn wel bezet. Stefan van Teeffelen vertegenwoordigt CMV en Annet van Nunen de opleiding SPH. Geïnteresseerde studenten kunnen voor extra informatie bij hen of Pijnappels aankloppen. De leden hopen op 13 juni te vergaderen met een voltallige bezetting. Ook belangstellenden die geen lid zijn of willen worden, zijn welkom om de zittingen bij te wonen. (HvdV)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?