Terug naar overzicht

Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid aan informateur: ‘Kennissamenleving vraagt masterplan’

Als Nederland aan de ambitie wil vasthouden om vóór 2010 een duurzame kennissamenleving realiseren, dan moet het komende kabinet wel heel hard aan de slag. Alleen met een kabinetsbreed masterplan valt dit doel te realiseren. Dat zegt de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in een brief aan kabinetsinformateur Donner.
De raad verwijst naar de ‘Lissabon-doelstelling’ waaraan de EU-lidstaten zich hebben verbonden. Op een conferentie in de Portugese hoofdstad spraken de regeringsleiders vorig jaar af dat Europa in 2010 ’s werelds meest dynamische en concurrerende kenniseconomie moet zijn, met een duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.
Volgens de AWT heeft het scheidende paarse kabinet nog veel te weinig gedaan om te zorgen dat Nederland deze fraaie doelen ook kan realiseren. De toestand van het onderwijs blijft zorgelijk. Er wordt karig geïnvesteerd in onderzoek. En ook de benutting van kennis blijft ver achter bij de mogelijkheden.
De AWT vraagt de informateur niet zozeer om extra geld. Zulke claims laat ze over aan branche-organisaties als VSNU en HBO-raad. In plaats daarvan wijst de raad erop dat de uitdagingen van de komende kennissamenleving onderschat dreigen te worden.
De aandacht bleef tot nu toe vrijwel beperkt tot de economische benutting van kennis, maar volgens de raad is een breder perspectief nodig. Het onderwijs moet over de volle breedte versterkt. Onderzoek moet een centrale plaats in de samenleving krijgen. Het overheidsbeleid moet meer evidence based, dus op kennis gebaseerd worden. En kennis moet ook benut worden voor de kwaliteit van de samenleving. Anders zal ook de economie niet duurzaam sterker worden.
Een onderwijsminister alleen kan niet al deze uitdagingen beantwoorden. Volgens de AWT is daarom kabinetsbrede actie nodig. Juist de vorming van een nieuwe is volgens de raad het ideale moment om hiertoe een ‘masterplan’ te lanceren. (FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?