Terug naar overzicht

Cao-akkoord: 2,25% loonsverhoging in juni, 1,5% volgend jaar

In een recordtijd (minder dan een maand) zijn de HBO-raad en de vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao voor het hoger beroepsonderwijs. Afgesproken is dat de salarissen per 1 juni worden verhoogd met 2,25 procent, en op 1 april 2003 met 1,5 procent.
In december 2002 wordt een eindejaarsuitkering gedaan van 2 procent van het jaarsalaris.De overeenkomst geldt tot 31 augustus 2003.
Behalve over ‘poen’ is men het eens geworden over secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo wil men het langer doorwerken van oudere werknemers gaan bevorderen en meer flexibiliteit in regelingen voor verlof en werktijden aanbrengen. De afzonderlijke hogescholen krijgen een eigen onderhandelingspositie over een aantal specifieke arbeidsvoorwaarden, zoals ouderschapsverlof en kinderopvang, en krijgen de beschikking over de bijbehorende budgetten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?