Terug naar overzicht

De ‘hbo-fraude’

In het najaar 2001 gaf minister Hermans van OC&W zijn accountants opdracht tot een onderzoek naar gesjoemel met inschrijvingen in het hbo. Aanleiding: beschuldigingen van een voormalig directeur van Saxion Hogescholen in Deventer, ‘klokkenluider’ De Jong. De ‘fraude-affaire’ in het hbo was een feit.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?