Terug naar overzicht

Faculteit Technniek & Natuur wil labonderwijs aan Lovensdijkstraat

De directie van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) gaat in een rapport aan de Raad van Bestuur het voorstel doen om de laboratoriumopleidingen in Etten-Leur tijdelijk in het gebouw aan de Lovensdijkstraat in Breda te vestigen. De opleidingen Milieukunde en Chemische Technologie worden dan bij de labopleidingen van de Afdeling Life Sciences gevoegd.
Verhuizing naar het gebouw van het Baronie College in Breda lijkt daarmee definitief van de baan. ‘We constateren dat de samenwerking niet het rendement oplevert waarop we hoopten’, legt directeur Carel Geenen uit. ‘De doorstroom van Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) naar HLO is beperkt. Bovendien vragen de laboratoria voor het HLO een andere specifieke ruimte dan voor het MLO.’ Geenen heeft de medewerkers in Etten-Leur inmiddels op de hoogte gesteld van het voorstel en gaat nog overleg voeren met het personeel in Breda.
Wanneer het labonderwijs gaat verhuizen is niet duidelijk, maar Carel Geenen hoopt dat de propedeuse van de Afdeling Life Sciences in september 2003 in Breda kan starten.
Om alle opleidingen in het gebouw aan de Lovensdijkstraat te passen, moeten de bestaande laboratoria worden aangepast, moeten de opleidingen aan oppervlakte inboeten. Daarbij houdt de directie rekening met de toebedeelde ruimte in de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan, die beduidend minder is dan in Etten-Leur. Ook zullen de openingstijden van het gebouw efficiënter
worden benut.
Volgens Carel Geenen wil de Hogeschool Brabant het gesprek aangaan met hogescholen in de regio – Hogeschool Zuyd in Heerlen, Fontys Hogescholen in Eindhoven, de Hogeschool van Nijmegen en Arnhem – om te komen tot één brede natuurwetenschappelijke opleiding. Gezien de dalende instroom van studenten is de verwachting is dat over enkele jaren laboratoriumopleidingen verdwijnen. De genoemde hogescholen willen de handen ineenslaan om dat te voorkomen. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?